Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2019

Lưu trữ hàng ngày: 21 Tháng Chín, 2017

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Willem Claeszoon Heda – Người nâng tầm tranh tĩnh vật vào...

Willem Claeszoon Heda (1594 – 1680) là họa sĩ thuộc thời kì hoàng kim của Hà Lan. Ông là người đi đầu trong việc...