casinos counter
Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

CHÚA NHẬT SINH NHẬT THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

Nhập lễ - Đáp ca - Alleluia - Dâng lễ - Hiệp lễ
Click vào bài nhạc để có bản độ phân giải cao hơn

Nhập lễ


Đáp ca


Tung hô Tin Mừng


Dâng lễ

 

Thánh ca tuần năm B

Thánh ca tuần Năm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÚA NHẬT XII TN-B
“Con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.” (Lc 1,76)


LỊCH

 

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊUTra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.