Mừng Lễ Thánh Laurensô, Bổn mạng Doanh Nhân Công Giáo Gp. Mỹ Tho 10.08.2017

Mừng Lễ Thánh Laurensô, Bổn mạng Doanh Nhân Công Giáo Gp. Mỹ Tho 10.08.2017

Bạn có thể xem Video này tại Địa Chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng