Doanh nhân Công Giáo Gp. Mỹ Tho họp mặt tại Ba Giồng 10.08.2018