Giáo Họ Gò Da (Đồng Tháp) được nâng lên Giáo Xứ

Giáo Họ Gò Da (Đồng Tháp) được nâng lên Giáo Xứ