Giáo xứ An Long chào đón Cha phó mới Phêrô Lê Hồng Đức 26.07.2018

 Giáo xứ An Long chào đón Cha phó mới Phêrô Lê Hồng Đức 26.07.2018