Hành hương tôn kính Lòng Chúa Thương Xót | Hạt Cao Lãnh (Gp. Mỹ Tho)

Hành hương tôn kính Lòng Chúa Thương Xót

Hạt Cao Lãnh (Đồng Tháp).