Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà thờ Kiến Bình (Gp. Mỹ Tho).

Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà thờ Kiến Bình (Gp. Mỹ Tho).

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng