Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ tại Đất Thánh An Long Mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018

Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ tại Đất Thánh An Long Mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018