Linh mục Giáo phận Mỹ Tho họp mặt trước thềm xuân Mậu Tuất 2018

Linh mục Giáo phận Mỹ Tho họp mặt trước thềm xuân Mậu Tuất 2018