Mùa Nước Nổi 2017 | Phóng sự

Mùa Nước Nổi 2017

Bạn có thể xem video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng