Kỷ niệm 13 năm Linh mục Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn 11.08.2017

Kỷ niệm 13 năm Linh mục Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn 11.08.2017 tại Giáo xứ An-rê.

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng