Chúa Nhật 5 Thường Niên A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn05a_tv111_loidan

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

qn5a_tv111_slgd-1 qn5a_tv111_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

qn5a_alleluia