Chúa Nhật 8 Thường Niên A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn8a_tv61_loi-dan_2017ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

qn08a_tv61_slgd-1 qn08a_tv61_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

qn8a_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy