Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn1abc_tv28_loi-danĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn1abc_tv28_slgd-1 qn1abc_tv28_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn1abc_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy