Lời nguyện giáo dân Tháng Chín

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

Cn23Tn-CCHÚA NHẬT XXIII 04.09.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi những người đến làm môn đệ Chúa phải hội đủ 3 điều kiện này là: phải từ bỏ chính mình, phải vác thập giá hằng ngày, và phải trù liệu sao cho được ơn cứu rỗi. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở nên môn đệ của Con Chúa để được ơn cứu rỗi. Xin cho chúng con dám từ bỏ ý riêng mình, dám vác thập giá mình hằng ngày, để xứng đáng được vào sống trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Hội Thánh là “đoàn người đông đảo cùng đi theo con đường Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn đồng hành với Chúa Kitô, dám từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày, và đi theo Chúa.
 2. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, mà không từ bỏ mình, thì không đáng là môn đệ Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn quyết tâm từ bỏ ý riêng của mình, và luôn vâng nghe theo thánh ý Chúa trên hết mọi sự.
 3. Chúa phán: “Ai không vác thập giá mình, thì không đáng là môn đệ Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau yếu bệnh tật, được thông phần vào cuộc thương khó Chúa, mà vững lòng tin cậy, phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa.
 4. Chúa phán: “Ai không từ bỏ tất cả, thì không thể làm môn đệ Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám từ bỏ mọi danh lợi trần gian, và dám trung kiên sống đạo Chúa cho đến cùng.

MaryLỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA  08.09

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương Đức Mẹ cách đặc biệt. Đức Mẹ đã đón nhận ơn Chúa, và đã đáp trả lại tình yêu Chúa cách vẹn toàn. Chúng ta hãy noi gương Mẹ, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa giáng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria để cứu chuộc loài người. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con thực hành các nhân đức của Mẹ, sống đạo nên ở đời nầy, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Cầu nguyện cho Hội Thánh. – Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, chúng con cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh: được tràn đầy ơn Thánh Thần, mà hướng dẫn các tín hữu đặc biệt tôn kính Mẹ và tập luyện các nhân đức của Mẹ.
 2. Cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong xã hội. – Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho các vị lãnh đạo trong các lãnh vực xã hội, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người dân, và giúp mọi người sống đúng chức phận của mình.
 3. Cầu nguyện cho những người láng giềng của chúng ta. – Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho những người láng giềng lối xóm của chúng con, nhận biết rằng: “Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian”.
 4. Cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta. – Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con chu toàn các bổn phận làm người, làm con Chúa, và noi gương Đức Mẹ, làm cho nhiều người được ơn cứu rỗi.

 

Cn24Tn-CCHÚA NHẬT XXIV 11.09.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hằng tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Chúng ta hãy đáp lại lòng thương xót Chúa, nghĩa là hãy thật lòng sám hối về tội lỗi của mình, và luôn tha thứ cho anh chị em mình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa muốn loài người bỏ đường tội lỗi, mà sống công chính. Xin ban Thần Trí khôn ngoan xuống đầy lòng chúng con, để chúng con thành tâm thống hối mọi tội lỗi, mà nên nhân chứng cho lòng thương xót Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. “Các người thu thuế và tội lỗi thường đến gần Chúa Giêsu, mà nghe Người giảng”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, cũng biết yêu thương chăm sóc những thành phần yếu kém, nghèo đói và đau khổ.
 2. Chúa phán: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi Kitô-hữu, luôn nhớ xét mình hằng ngày, nhìn nhận mình sai lỗi, rồi thành tâm sám hối và xin ơn tha thứ nơi Lòng Thương Xót Chúa.
 3. Người con tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi, được cơm dư gạo thừa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hằng ban ơn lành cho tất cả những ai tin cậy vào Chúa.
 4. Người cha nói: “Chúng ta phải ăn mừng, vì em con đã chết, nay sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau lãnh nhận ơn tha thứ, và ơn phục sinh của Chúa.

 

CroixSUY TÔN THÁNH GIÁ 14.09.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, đã dùng cuộc khổ nạn thập giá mình mà đem lại vinh quang và ơn cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa phải chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, và để bày tỏ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày, mà loan truyền tình yêu Chúa, cho mọi người được hưởng phước Nước thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Chúa phán: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết cùng chịu khó với Chúa Giêsu, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.
 2. Chúa phán: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới, khi nhìn ngắm cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô, thì nhận ra tình yêu Thiên Chúa, để được ơn đức tin và được ơn cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết nối kết các khổ nhọc của mình, vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được cứu chuộc và được vinh quang.
 4. Chúa phán: “Ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của thập giá, của hy sinh, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người đang sống bên mình.


Cn25Tn-CCHÚA NHẬT XXV 18.09.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa trao cho mỗi người một cuộc sống, với một vài tài năng, một khoảng thời gian, và một hoàn cảnh, để họ quản lý và sử dụng nhằm đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cám ơn Chúa đã gia ân cho chúng ta, và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, là nguồn sống và là nguồn phúc cho mọi loài. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con biết hưởng dùng những ơn Chúa ban ở đời này, mà đạt tới sự sống vinh phúc vĩnh cửu ở đời sau.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Các vị chủ chăn trong Hội Thánh như là những người quản lý gia sản của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết theo ơn Thánh Thần soi sáng, mà hướng dẫn mọi người đạt tới ơn cứu rỗi đời đời.
 2. Chúa phán: “Hãy dùng tiền của bất chính, mà mua lấy bạn hữu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết xử dụng tiền của vật chất cách khôn khéo, hợp với đức ái Kitô-giáo, mà chuộc lấy phần hạnh phúc Nước Trời
 3. Chúa phán: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, trung thành gìn giữ ơn thánh của bí tích Rửa tội, dù đang sống giữa trần gian, nhưng vẫn luôn hướng tới sự sống thiên đàng.
 4. Chúa phán: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trung thành tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Cn26Tn-CCHÚA NHẬT XXVI 25.09.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Sự giàu có hay sự nghèo khó đều là phương tiện Chúa ban, để loài người đạt tới hạnh phúc Thiên đàng. Mọi người, dù là giàu hay nghèo, tất cả đều phải hành sử đúng theo Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã dạy chúng con sống “mến Chúa yêu người” để đạt được Nước Trời. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con tin cậy mến Chúa, và yêu thương mọi người, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Abraham đáp: “Chúng đã có Môisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các vị đó”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được đầy ơn Chúa Thánh Thần, được nhiều người quý trọng và cộng tác xây dựng Hội Thánh.
 2. Chúa phán: “Có người phú hộ kia, mặc toàn gấm-lụa, tiệc tùng linh đình”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, biết sử dụng của cải, tiện nghi, văn minh, kỷ thuật và khoa học đời này, để thăng tiến cuộc sống của toàn thể nhân loại.
 3. Chúa phán: “Có một người nghèo đói, tên là Lagiarô, mình đầy ghẻ chóc”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo hèn khổ nhọc, biết nối kết các đau khổ của mình, với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để được ơn cứu rỗi.
 4. Abraham đáp: “Môi sen và các ngôn sứ mà chúng không nghe, thì họ chẳng chịu tin ai hết”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn thực hành Lời Chúa, và vâng theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn trong Hội Thánh.
CHIA SẺ