Lời nguyện giáo dân Tháng Mười Hai | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 04.12.2016

cn02vongLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng giúp ta sống niềm mong đợi Chúa. Hôm nay lời thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta: “Phải sám hối tội lỗi và sinh hoa quả là các việc lành”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin ơn Chúa, giúp chúng ta dọn lòng xứng đáng đón mừng Chúa đến:

1 – 2. – 3. – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã yêu thương chúng con, đã ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con quyết tâm sám hối tội lỗi, và làm nhiều việc lành, để đón mừng Con Chúa đang ngự đến. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Thánh Gioan rao giảng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết thực hành lời dạy của thánh Gioan, mà sám hối tội lỗi, lãnh nhận bí tích Giải tội, và tích cực làm các việc lành.
 1. Có tiếng người hô: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng mọi khả năng của mình, và nhờ khung cảnh của mùa Vọng-Giáng sinh, mà làm cho muôn dân nhận thấy Ơn Cứu Rỗi.
 1. Thánh Gioan nói: “Anh em hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chẳng những không làm các việc xấu, việc gian ác, mà còn biết làm nhiều việc lành, việc đạo đức và thánh thiện.
 1. Thánh Gioan nói: “Bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị chặt đi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tìm cách làm nhiều việc có ích lợi cho phần rỗi linh hồn của mình và của anh chị em mình.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 11.12.2016

cn03mv-aLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã dùng lời rao giảng và việc làm, để chứng minh sứ mạng Thiên Sai của Chúa. Còn Gioan Tẩy Giả, dù đang ở tù, cũng đã giới thiệu Đấng Cứu Thế cho các môn đệ mình. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người đón nhận Chúa Cứu thế:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa đến cứu chuộc trần gian. Xin cho chúng con mở lòng đón tiếp Con Chúa, cho chúng con được vui mừng hoan hỷ trong ngày quang lâm của Con Chúa, và được hưởng phước Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Thánh Gioan sai người hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng đời sống mình, mà giới thiệu tình thương và quyền năng Chúa cho mọi người.
 1. Đang ngồi tù, thánh Gioan nghe biết những việc lành Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, nhờ Lời Chúa, nhờ kinh nguyện, Phụng vụ và bí tích, mà tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ trần gian.
 1. Chúa Giêsu phán: “Hãy về thuật lại cho Gioan biết những điều mắt thấy tai nghe”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống đạo, đời sống đức tin, việc lành, mà thuật lại cho mọi người nhận biết ơn cứu chuộc của Chúa.
 1. Chúa phán: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, dọn đường cho Con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dọn lòng xứng đáng để mừng Chúa Giáng Sinh, và trở nên như sứ giả tiền hô của Chúa.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 18.12.2016

cn04mv-aLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Tiên tri Isaia đã loan báo rằng: Đấng Cứu thế chính là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Điều đó thật là một hồng ân, một tin mừng và là niềm hy vọng của mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người đón mừng Chúa đến:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa trung tín giữ lời hứa ban Đấng Cứu Chuộc loài người. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Con Chúa, và cũng biết làm chứng cho tình thương Chúa ở giữa mọi người, hầu ngày sau được lên thiên đàng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Maria đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn thực thi thánh ý Chúa, làm chứng cho sự hiện diện và quyền năng của Chúa ở giữa trần gian.
 1. Emmanuel có nghĩa là: “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi kitô-hữu và những người chưa-là-Kitô-hữu, nhờ khung cảnh của mùa lễ Giáng sinh, mà đón nhận Chúa Kitô vào ngự trong đời sống mình.
 1. Thánh Giuse chỗi dậy và thực hiện như lời thiên thần Chúa dạy. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, bệnh tật, xa gia đình, được an ủi khi tin tưởng nơi Chúa, mà sống công chính theo Lời Chúa dạy.
 1. Chúa phán: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sốt sắng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, năng rước Chúa, và luôn nhớ Chúa đang hiện diện trong lòng mình.

LỄ CHÚA GIÁNG SINH 25.12.2016

hienlinhLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã giáng sinh làm người và cứu chuộc chúng ta. Mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta cảm tạ Chúa, và bằng những việc lành, chúng ta cố gắng mời Chúa ngự đến và ở lại trong chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. – 2. – 3. – 4.

Kết thúc: Lạy Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng loài người. Chúa đang ngự giữa chúng con để làm cho chúng con trở nên con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết vâng theo lời Chúa dạy, để chúng con hân hoan mừng Ngày Quang Lâm của Chúa … là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 1. “Chúa giáng sinh làm người và ở cùng chúng ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ của sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Cứu Thế, và là dấu chỉ của sự hiệp thông trong sự sống của Thiên Chúa.
 1. Chúa Cứu thế là Vua Thái bình, Ngài giáng sinh xuống trần gian, để khai mở một kỷ nguyên bình an. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, đang sống trong thời gian cứu độ của Chúa Giêsu, đều hưởng được ơn hòa bình viên mãn.
 1. Chúa Giêsu là Đấng Thiên-Chúa-làm-người, Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Chúng ta cầu nguyện cho mọi kitô-hữu diễn tả sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong anh chị em mình.
 1. Chúa Giêsu giáng sinh, là Bánh hằng sống từ trời xuống. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng tham dự thánh lễ và kết hợp với Chúa trong hết mọi sự, mà loan truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người.

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 30.12.2016

thanhgiaLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, việc giáo dục trong gia đình là một quyền lợi và bổn phận không thể thay thế, không thể bị cưỡng đoạt. Gia đình là trường dạy đức tin, là nơi rèn luyện nhân cách. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa,Thánh Gia Thất quả thật là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình Công giáo. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gia Thất, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, hầu đáng được vui mừng thông phần sự sống trong Nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. “Ước chi lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong Hội Thánh, biết dùng Lời Chúa mà giáo dục các đức tính nhân bản và giáo dục đức tin, theo nề nếp Thánh Gia Thất.
 1. “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang gặp cảnh bất hạnh, biết vâng giữ lời dạy yêu thương của Chúa, mà có được lại nếp sống bình an và hạnh phúc.
 1. “Thánh Giuse liền đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, ông bà, luôn biết cách giáo dục đức tin cho con cháu, để chúng luôn thực hành thánh ý Chúa, dù gặp phải nhiều khó khăn vất vả.
 1. “Thánh Giuse liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người về đất Israel”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần gia đình trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau, giúp nhau thực hành lời Chúa, và chu toàn các bổn phận của mình.