Lời nguyện giáo dân Tháng Tám

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

Cn19Tn-CCHÚA NHẬT XIX 07.08.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Mọi người đều muốn đạt được hạnh phúc thật và trường tồn. Hạnh phúc đó chỉ có thể có được ở nơi Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha vui lòng ban Nước của Người cho các con”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi người được hạnh phúc đời đời. Xin Chúa ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến-Chúa trong lòng chúng con, hầu cho chúng con dám sắm sẵn cho mình một kho tàng trên trời, ngay khi mình còn đang ở dưới thế.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé của Thầy, các con đừng sợ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn can đảm làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa, trước mọi nghịch cảnh và mọi sự gian ác của thế gian.
 1. Chúa phán: “Hãy sắm sẵn cho mình kho tàng ở trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu tích cực sống đạo, và thực hành nhiều việc lành thánh, và sắm sẵn cho mình một kho tàng chắc chắn trên Nước Trời.
 1. Chúa phán: “Hãy thắt lưng và thắp đèn cho sẵn”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn túc trực sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa, thắp sáng ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của lòng kính mến Chúa, mà chắc chắn được ơn cứu chuộc.
 1. Chúa phán: “Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi kết quả nhiều hơn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận làm con Chúa trong Hội Thánh, các bổn phận trong gia đình và trong xã hội.

Cn20Tn-CCHÚA NHẬT  XX 14.08.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đem lửa tình yêu, lửa cứu chuộc đến trần gian, để khôi phục tình trạng nguyên tuyền cho trần gian. Chúa muốn ngọn lửa ấy cháy bùng lên, và cháy mãi cho tới khi hoàn tất. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa yêu thương thế gian, đã ban Con Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại. Xin ban Thánh Thần đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa giữa mọi người, cho ngày sau đặng lên thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Thầy những ước mong lửa ấy cháy bùng lên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tích cực loan truyền ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, làm cho mọi người được cháy lên ngọn lửa đức tin, và lửa kính mến Chúa.
 1. Chúa phán: “Thầy còn một phép rửa mà Thầy phải chịu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, khi đã chịu phép Rửa Tội, thì cũng được ơn vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, và nhiệt thành trong đức mến.
 1. Chúa phán: “Lòng Thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi “phép rửa” hoàn tất”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người mau mắn đón nhận Tin Mừng, tin và chịu phép Rửa, rồi trung thành sống đạo, và ngày càng tiến gần tới Nước Trời.
 1. Chúa phán: “Các con tưởng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, quyết tâm chuyên cần sống đạo, tận hưởng ơn bình an siêu nhiên, và cùng nhau tiến tới thiên đàng.

assumptionLỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15.08.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa thưởng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời; Chúa cũng sẽ ban thưởng Nước Trời ấy cho những ai được cứu chuộc. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta xin Đức Mẹ giúp mọi người được lên Trời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã thưởng Đức Maria hồn xác lên trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ thực hành lòng thương xót, loan báo Tin Mừng và khiêm tốn “xin vâng” ý Chúa; hầu ngày sau cũng được hưởng vinh phước trên Thiên Đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: tập sống các nhân đức rạng ngời của Mẹ, nhất là sống đức tin, sống đức ái Kitô-giáo, thực hành lòng thương xót, và loan báo Tin Mừng cho mọi người.
 2. Đức Maria vội vã ra đi lên miền núi, vào thăm gia đình bà Isave. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đem ơn cứu chuộc của Chúa đến với từng người trong gia đình, và giúp họ sống lời Chúa, hầu cho mọi người đạt tới hạnh phúc Nước Trời.
 3. Đức Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng lời nói và lối sống mình, mà ngợi khen và cảm tạ Chúa, nêu gương sáng cho mọi người thờ phượng Chúa.
 4. Đức Maria nói: “Lòng Thương Xót Chúa dành cho những ai biết kính sợ Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, vừa biết đón nhận lòng thương xót Chúa, vừa biết thực hành lòng thương xót đối với mọi người.

Cn21Tn-CCHÚA NHẬT  XXI  21.08.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu ngự đến trong trần gian, là để mở ra con đường cứu chuộc, con đường lên thiên đàng; nhưng đó lại là con đường hẹp; chúng ta phải ép mình hy sinh chịu khó mới có thể đi vào được. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn thánh. Chúa ban Con Chúa làm Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành kết hợp với Chúa Giêsu là Đường, là sự thật và là sự sống, mà chắc chắn được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Hội Thánh là Nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong mọi sự, và trong mọi hoàn cảnh, để cùng được hưởng vinh quang với Chúa và các thánh trên thiên đàng.
 2. Chúa phán: “Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận biết con đường cứu rỗi mà Chúa Kitô đã vạch ra, là con đường duy nhất chắc chắn, và cần quyết chí đi trên con đường ấy để được cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Có nhiều người tìm cách vào mà không được”. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các lương dân, biết từ bỏ những con đường mù mờ dẫn đến tội lỗi, mà tin tưởng nơi Chúa, và cùng với các kitô-hữu đi trên con đường nên thánh.
 4. Chúa phán: “Thiên hạ từ khắp nơi sẽ đến dự tiệc trong Nước Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng trong việc sống đạo, sống đức tin, sống lời Chúa, và sống lòng thương xót, để được dự tiệc Nước Trời.

Cn22Tn-CCHÚA NHẬT XXII 28.08.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Danh vọng và địa vị luôn hấp dẫn con người thời nay. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết tế nhị và khiêm tốn, đồng thời cũng biết quan tâm giúp đỡ những người bé mọn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người.

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Toàn năng, xin uốn lòng chúng con nên giống như Con Chúa, luôn dịu hiền và khiêm nhượng đối với mọi người, cho chúng con ngày sau đặng lên thiên đàng, hưởng phước đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

 1. Chúa phán: “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hãnh diện vì mình là môn đệ Chúa Kitô, và luôn khiêm tốn phục vụ để giúp đỡ anh chị em được ơn cứu rỗi.
 2. Chúa Giêsu nhìn thấy các vị khách dự tiệc, đều chọn chỗ nhất mà ngồi. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu và anh chị em lương dân, đều thấm đượm tinh thần giáo lý Phúc Âm, mà khiêm tốn và tế nhị đối với anh chị em mình.
 3. Chúa phán: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn có lòng khiêm tốn khi phục vụ giúp đỡ anh chị em, góp phần làm giảm bớt những khó nhọc của anh chị em mình.
 4. Chúa phán: “Người ấy sẽ được thưởng công trong ngày kẻ chết sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, giúp nhau sống đức tin, làm lành lánh dữ, sống lòng thương xót, và tích trữ công đức cho hạnh phúc Nước Trời.