Thứ Bảy, 21 Tháng Mười 2017
Lời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân: Lm Peter Nguyễn Văn Hiền