Chúa Nhật 27 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca - Cánh đồng truyền giáo