Thánh Vịnh Đáp Ca - Trang 2 trên 14 - Cánh đồng truyền giáo
Thứ Tư, 15 Tháng Tám 2018