Thánh Vịnh Đáp Ca - Trang 9 trên 14 - Cánh đồng truyền giáo
Thứ Bảy, 18 Tháng Tám 2018