Thứ Tư Lễ Tro | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

thu-tu-le-tro_loi-dan_2017ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

thu-tu-le-tro_tv50_slgd-1 thu-tu-le-tro_tv50_slgd-2

GRADUALE

Download File PDF | File MP3

Thu-tu-le-tro_graduale

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

CHIA SẺ