5 bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể người

Răng khôn, xương cụt, ruột thừa là những bộ phận đã bị thoái hóa đi chức năng ban đầu sau quá trình tiến hóa của con người để trở thành người hiện đại ngày nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thiên – Khải Trần

CHIA SẺ