Ảnh màu tuyệt đẹp về cuộc sống sôi động của Sài Gòn 1954

Đài phun nước ở vòng xoay ngã tư Charner – Bonard (vòng xoay Cây Liễu).
Ảnh: Manhhai Flickr.

Vỉa hè đại lộ Bonard, góc ngã tư Lê Lợi – Công Lý ngày nay. Ảnh: Manhhai Flickr.

Vòng xoay trước chợ Bến Thành, từ mặt trước khu chợ nhìn về phía phải.
Ảnh: Manhhai Flickr.

Bến xe ngựa trước chợ Bến Thành. Ảnh: Manhhai Flickr.

Bến xe ngựa trước chợ Bến Thành. Ảnh: Manhhai Flickr.

Cửa Đông chợ Bến Thành ở đường Viénot, sau này là đường Phan Bội Châu.
Ảnh: Manhhai Flickr.

Các ki-ốt cạnh cửa Đông chợ Bến Thành. Ảnh: Manhhai Flickr.

Đường Colonel Budonnet (Lê Lai). Ảnh: Manhhai Flickr.

Cửa hàng đồ lưu niệm trên phố Catinat (Đồng Khởi). Ảnh: Manhhai Flickr.

Theo Kienthuc