Hình ảnh hiếm về Hải Phòng thời thuộc địa

Bởi Brown Sugar

Nhà hát Lớn, nhà thờ Chính tòa, Tòa thị chính… là những công trình kiến trúc tráng lệ làm nên diện mạo của Hải Phòng thời thuộc địa.

Phố Thương Mại (nay là phố Lý Thường Kiệt), Hải Phòng thời thuộc địa. Ảnh tư liệu.

Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Một khu nhà trong bệnh viện quân đội ở Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Cầu tàu gần bệnh viện. Ảnh tư liệu.

Nhà hát Lớn Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Nhà hát Lớn Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Sông Tam Bạc. Ảnh tư liệu.

Bến sông Cấm ở Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Trụ sở cảnh sát Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Tòa thị chính Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Nhà thờ Tin Lành Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Theo Kienthuc