Những bức ảnh chân dung cổ xưa nhất Việt Nam

Bởi Brown Sugar

Loạt ảnh chụp đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863 có thể coi là những bức ảnh chân dung cổ nhất Việt Nam.

Năm 1863, vua Tự Đức cử quan đại thần Phan Thanh Giản sang Pháp thương nghị về việc xin chuộc ba tỉnh Nam Kỳ đã nhượng cho Pháp theo Hòa ước Nhâm Tuất 1862. Nhân dịp này, các thành viên của đoàn sứ giả Việt Nam đã chụp ảnh tại Paris. Đây có thể coi là những bức ảnh chân dung cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Từ trái sang phải: 1 – Phan Thanh Giản, 68 tuổi, Hiệp biện Đại Học sĩ, Kinh lược sứ Nam Kỳ,Chánh sứ Đoàn Sứ giả Việt Nam. 2 – Phạm Phú Thứ, 44 tuổi, Tả Tham tri bộ Lại, Phó sứ Đoàn Sứ giả Việt Nam. 3 – Ngụy Khắc Đản, 48 tuổi, quan văn, Tòng tam phẩm, Án sát sứ tỉnh Quảng Nam, Bồi sứ Đoàn Sứ giả Việt Nam. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Từ trái sang phải: 1 – Trần Tề, 39 tuổi, quan văn, Chánh thất phẩm bộ Hình Hàn Tế. 2 – Tạ Hữu Kế, 50 tuổi, quan văn, Chánh lục phẩm, Thừa vụ lang bộ Lại. 3 – Hồ Văn Nhuận, 42 tuổi, quan văn. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Từ trái sang phải: 1 – Hồ Văn Huân, 50 tuổi, quan võ. 2 – Nguyễn Hữu Thần, 30 tuổi, quan võ, Tòng ngũ phẩm, Phòng ngự sứ. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Phạm Hữu Độ, 31 tuổi, quan văn, Chánh thất phẩm bộ Lại. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Lương Văn Thể, 43 tuổi, quan võ, Tòng ngũ phẩm, Võ công đô uý. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Một nho sĩ tên Tân, 30 tuổi, người Quảng Nam. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Từ trái sang phải: 1 – Hạ sĩ Nguyên, 36 tuổi. 2 – Lính hầu tên Hiếu, 45 tuổi.
Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Michel Vanier, 51 tuổi, sinh tại Huế, con của bà Sam Diam và ông Philippe Vanier (sĩ quan, nhà thám hiểm Pháp, sau trở thành đại quan triều Gia Long). Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Từ trái sang phải: 1 – Bà Sam Diam, 75 tuổi, mẹ của ông Michel, vợ góa của ông Philippe Vanier. 2 – Bà Marie Vanier, 40 tuổi con bà Madeleine Seu Dong và ông Philipple Vanier. Ảnh: Gallicia.bnf.fr.

Theo Kienthuc