Những hình ảnh qúy giá về Việt Nam trên tạp chí Pháp năm 1889

Những hình ảnh rất sinh động và về Việt Nam thời thuộc địa dưới đây được giới thiệu trong tạp chí “Thế giới”, xuất bản năm 1889 tại Pháp.

image001

Các tay súng An Nam.

image002

Các quý tộc hút thuốc phiện.

image003

Những phạm nhân chờ xét xử.

image004

Áp giải phạm nhân ra pháp trường.

image005

Đao phủ đã sẵn sàng.

image006

Thi thể được đưa vào giỏ và đem chôn.

image007Phụ nữ An Nam trong trang phục ngày hội.

image008

Dịch vụ lấy ráy tai dạo.

image009

Các công chức người Pháp tụ tập trên đường phố Hà Nội.

image010

Một con phố Hà Nội