Những hình ảnh qúy giá về Việt Nam trên tạp chí Pháp năm 1889

image011

Pháo hạm Claparède Eclair, được sử dụng trong cuộc chinh phục Đông Dương.

image012

Các mặt hàng gỗ mỹ nghệ được bày bán.

image013

Một đám tang của giới quý tộc.

image014Điểm trông trẻ của nông dân.

image015

Thầy và trò trong một ngôi trường.

image016

Nghi lễ trong đám cưới.

image017

Bữa cỗ dành cho các võ quan trong một ngôi đình.

image018

Một trò đỏ đen bằng các đồng xu trên đường phố.

image019Thầy bói mù đi hành nghề.

image020

Một vị quan với các tùy tùng.

image021

Quân Pháp đóng trại tại một ngôi chùa lớn.

image022

Hai thợ rèn làm việc.

image023

Nhà thờ ở Nam Định.

image025Cuộc gặp mặt của các học giả.

 Sưu tầm từ internet