Những chú chim bằng giấy của Diana Beltran Herrera

Những chú  chim bằng giấy của Diana Beltran Herrera

Những chú chim bằng giấy, những tác phẩm tuyệt vời của nghệ sĩ người Columbia Diana Beltran Herrera.

image002 image004 image006 image008 image010 image012 image014 image016 image018 image020 image022 image024 image026 image028 image030 image032 image034 image036

Images © Diana Beltran Herrerasource