Những góc ảnh đường phố càng nhìn càng thấy ý vị

image026

Đọc sách

image028

Tiếng sáo kỳ diệu

image030

Nguy hiểm

image032

“Cẩn thận, ở đây có chó dữ”

image034

Phản chiếu

image036

Đôi uyên ương

image038Hoàn cảnh

image040

Buôn dưa

image042

“Gần bệnh viện, hãy giữ yên lặng”

image044

“Công trường đang thi công”

image046

Về đích

image048

Trưởng thành

Bích Ngọc
Theo Bored Panda

1
2
CHIA SẺ