Việt Nam trong bộ tem cổ cực quý thời thuộc địa.

(Kiến Thức) – Kiến trúc cung đình Huế, bờ xe nước Quảng Ngãi, vẻ thơ mộng của Đà Lạt… là những hình ảnh đẹp về Việt Nam thời thuộc địa trong bộ tem Pháp cổ.

image001Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu về Việt Nam thời thuộc địa xuất hiện trong bộ tem “Kỷ niệm Đông Dương” phát hành ở Pháp năm 1950.

image002

Chân dung người Thượng ở Tây Nguyên.

image003

Cánh cổng của một lăng mộ hoàng gia ở Huế.

image004

Mũi Đại Lãnh ở Phú Yên.

image005

Bờ xe nước sông Trà ở Quảng Ngãi.

image006

Ngư dân miền Trung thả vó đánh cá.

image007Tàn tích tháp Chăm cổ ở Quy Nhơn.

image008

Thác nước ở Đà Lạt.

image009

Phong cảnh Đà Lạt.

image010

Bản làng của người Thượng ở Tây Nguyên.

image011

Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội.

image012

Chân dung người phụ nữ dân tộc H’Mông ở miền núi phía Bắc.

image013Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.

Sưu tầm

CHIA SẺ