Anh Lê Minh Đức về Mỹ Tho họp mặt Tân Niên | Mùng 6 Tết Đinh Dậu

Zắc Dũng

Vào sáng ngày 02/2/2017 (mùng 06 Tết), anh Lê Minh Đức ccs. Gioan XXIII lớp 65 hiện đang định cư ở Seatle, USA đã về Mỹ Tho thăm và gặp gỡ một một số anh em đồng môn.

Buổi tiệc gặp gỡ tổ chức tại nhà hàng sân vườn Hoàng Thành, Phường 5, Mỹ Tho. Trong tiệc mừng nầy ngoài sự có mặt cha Antôn Sáng bạn cùng lớp, còn có các anh em lớp 63-66-67- 69-70 và Trần Kỳ Phát (Seatle) lớp 71 cùng chung vui.

Trước khi ra về, anh Lê Minh Đức đã thân mời tất cả anh em về Sài Gòn dự lễ giỗ của thân mẫu anh tổ chức vào ngày 09/2/2017.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CHIA SẺ