Chúc mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Phêrô Dương Văn Thạnh

Logo-CCSPMinhCCS P. MINH Vĩnh Long hân hoan chúc mừng

KIM KHÁNH LINH MỤC

ChaPheroThanhCha Phêrô Dương Văn Thạnh
29.4.1967 – 29.4.2017

   – Nguyên Giáo sư TCVVL
– Nguyên Giám đốc TCVVL
– Nguyên Giám Quản GPVL

 Kính chúc Cha luôn khoẻ mạnh
và được nhiều hồng ân của Chúa và Mẹ Maria.

TM CCS P. MINH VL
Lâm Hữu Tài