Chút ấm áp mùa xuân gởi về gia đình anh Thành “Võ” | Bản cập nhật

Quán Ven Đường

Tính đến ngày 25.02.2018, chúng tôi đã nhận thêm sự quan tâm của các bạn với gia đình anh Thành Võ. Bản cập nhật phía dưới.

 • Cô Xuyến và 2 con (Canada) 500 CAD
 • Bạn của Chị Út Thức 100 CAD
 • Anh Võ Công Nam (SG) 2.000.000 đồng
 • Bạn bè của Chị Tuyết (bà xã anh Út Thức) 400CAD
 • Chị Trinh (con gái anh Út Thức) 200 CAD
 • Tâm Lê (SG) 1.000.000 đồng
 • Anh Minh Tân (SG) 2.000.000 đồng
 • Anh Út Luôn (SG) 2.000.000 đồng
 • Anh Bé Ba Châu (Mỹ) 4.000.000 đồng
 • Cha Phêrô Hai (họ Mai Hương, Trà Vinh) 1.000.000 đồng
 • Cô Mai (Canada) 100 CAD
 • Ba vợ anh Bá Hương (Canada) 200 CAD
 • Anh Bá Hương (Gioan XXIII, Canada) 500 CAD
 • Anh Út Thức (P. Minh VL, Canada) 200 CAD
 • Cha Minh Mai (Họ Long Hiệp, Vĩnh Long) 2.000.000 đồng
 • Anh Thọ Cái Mơn (Canada) 300 CAD
 • Anh Sáu Tài (trích quỹ CCSVL) 2.000.000 đồng
 • Đức Cha Phêrô Hai 2.000.000 đồng

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn các bạn.
Xin Chúa phù hộ cho tất cả.

Quán Ven Đường