Của trời cho

CỦA TRỜI CHO
NÓ TRÚNG ĐẬM RỒI

Scarlett Le | Chuyên mục từ ngữ tiếng Anh

image001

Tôi nghĩ thiên hạ ở bất cứ nơi đâu cũng mơ có nhiều tiền. Tôi biết mình cũng vậy mà. Tôi sẽ đánh đổi để “make money hand over fist”. Tôi muốn kiếm được những số tiền lớn. Ở Mỹ, bạn có thể thắng được một số tiền rất lớn thông qua loteries”(xổ số). Người ta trả tiền cho những tấm vé mang những con số. Nếu chuỗi số của bạn được chọn, bạn sẽ trúng được một số tiền khổng lồ, thường lên đến hàng triệu đô. Trúng xổ số là a winfall” (của trời cho, của từ trên trời rơi xuống).

image003

A winfall” (của trời cho)

Một vài năm trước, Al bạn tôi trúng số. Điều đó đã làm thay đổi cuộc đời nó. Vốn không được sinh ra trong một gia đình giàu có, nó không “born with a silver spoon in his mouth” (to be born with silver spoon in one’s mouth). Thay vào đó, bạn tôi luôn “hard up” về tiền, tức là không có nhiều, khó khăn về tiền bạc. Tiền nó làm lụng kiếm được chỉ là chicken feed” – rất ít ỏi.

image007

To be born with a silver spoon in one’s mouth
(Được sinh ra trong gia đình giàu có)

image006Đôi lúc thậm chí Al còn phải nhận “hand-outs”, những thứ quà tặng, của cho từ gia đình hay bạn bè. Nhưng chớ cho là tôi nhầm lẫn nhé. Bạn tôi không phải là loại “deadbeat” đâu nhé. Nó không phải người không bao giờ trả những thứ mình nợ. Nó chỉ “pinched pennies” thôi (to pinch pennies), luôn tiêu xài hết sức thận trọng. Nói đúng ra, nó thường là một “cheapskate”, là một người không thích tiêu tiền. Có những lần vô cùng tệ hại khi nó “flat broke” và không có một xu dính túi.

image009

To pinch pennies (tiêu xài thận trọng)

Một ngày nọ, Al “scraped together” (to scrape together), ven vét  gom lại được vài đô la để mua vé số. Nó nghĩ chắc là mình sẽ không bao giờ “strike it rich” tức là bất ngờ kiếm được nhiều tiền. Thế mà chuỗi số của nó được chọn và nó trúng số. Nó “hit the jackpot”, trúng một số tiền rất lớn.

Al quá phấn khích. Trước tiên là nó đi mua ngay một chiếc xe hơi đắt tiền. Nó “splurged” (to splurge) vào một thứ mà bình thường nó không dám mua. Rồi thì nó bắt đầu xài tiền vào những thứ vô bổ, bắt đầu tiêu xài lãng phí như thể là nó “had money to burn” (to have money to burn), nó có dư thừa tiền và tiền đang “burning a hole in his pocket” (to burn a hole in one’s pocket) nên nó xài tiền hết sức nhanh chóng.

image010

To have money to burn (có dư thừa tiền)

image012

To burn a hole in one’s pocket (xài tiền nhanh chóng)
Y như khi cho tiền vào túi thì nó đốt thủng một lỗ và tuôn hết ra ngoài

Khi tôi và nó đi ăn ở nhà hàng cùng nhau, lúc nào Al cũng thanh toán tiền. Nó luôn “foot the billand “pick up the tab”. Nó nói với tôi rằng tiền làm cho nó “feel like a million dollars”, nó thấy vô cùng hạnh phúc.

image014To foot the bill / To pick up the tab (Thanh toán tiền, chi trả cho hóa đơn)

Nhưng Al xài quá nhiều tiền. Chẳng mấy chốc tên bạn tôi trở lại “down and out”, không một xu dính túi. Nó quay về tình trạng “strapped for cash” (thiếu thốn tiền bạc). Nó đã tiêu đến “bottom dollar”, món tiền ít ỏi cuối cùng. Thậm chí nó còn chưa kịp làm nên  một “nest – egg”, không có một chút tiền dành dụm.

image016Nest-egg (Tiền dành dụm)

Tôi thừa nhận là cảm thấy tiếc cho bạn mình. Nó đã có đủ tiền để sống như một ông hoàng. Thế mà thay vào đó, nó quay lại sống “on a shoestring” – sống tằn tiện với một ngân sách eo hẹp. Có thể nói bạn tôi là “penny wise and pound foolish”, người khôn ngoan về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với chuyện lớn, chuyện quan trọng thì chẳng khôn ngoan chút nào.

image017On a shoestring (Ngân sách eo hẹp)

(From VOA special English programme “ Words and their stories”)

WINDFALL
HE HIT THE JACKPOT

I think people everywhere dream about having lots of money.  I know I do.  I would give anything to make money hand over fist.  I would like to earn large amounts of money.  You could win a large amount of money in the United States through lotteries. People pay money for tickets with numbers. If your combination of numbers is chosen, you win a huge amount of money – often in the millions.  Winning the lottery is a windfall.

A few years ago, my friend Al won the lottery.  It changed his life.  He did not have a rich family.  He was not born with a silver spoon in his mouth.   Instead, my friend was always hard up for cash. He did not have much money.  And the money he did earn was chicken feed – very little.

Sometimes Al even had to accept hand-outs, gifts from his family and friends.   But do not get me wrong.  My friend was not a deadbeat.  He was not the kind of person who never paid the money he owed.  He simply pinched pennies.  He was always very careful with the money he spent. In fact, he was often a cheapskate.  He did not like to spend money.  The worst times were when he was flat broke and had no money at all.  

One day, Al scraped together a few dollars for a lottery ticket.  He thought he would never strike it rich or gain lots of money unexpectedly.  But his combination of numbers was chosen and he won the lottery.  He hit the jackpot.  He won a great deal of money.  

Al was so excited. The first thing he did was buy a costly new car. He splurged on the one thing that he normally would not buy.  Then he started spending money on unnecessary things.  He started to waste it.  It was like he had money to burn.  He had more money than he needed and it was burning a hole in his pocket so he spent it quickly.

When we got together for a meal at a restaurant, Al paid every time.  He would always foot the bill, and pick up the tab.   He told me the money made him feel like a million dollars.  He was very happy.

But, Al spent too much money. Soon my friend was down and out again.  He had no money left. He was back to being strapped for cash.  He had spent his bottom dollar, his very last amount.  He did not even build up a nest – egg.  He had not saved any of the money.

I admit I do feel sorry for my friend.  He had enough money to live like a king.  Instead, he is back to living on a shoestring  – a very low budget.  Some might say he is penny wise and pound foolish.  He was wise about small things, but not about important things.