Giỗ giáp năm Cha Adrien Villard tại TTMV GP Mỹ Tho 28.07.2017

Zắc Dũng

Vào lúc 10 giờ ngày 28.07.2017, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, Cha TĐD. Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự thánh lễ Giỗ giáp năm cho người Cha thiêng liêng và cũng là người Thầy của các linh mục và anh em cựu sinh viên xuất thân từ ĐCV. Xuân Bích Vĩnh Long thuộc 3 giáo phận Cần Thơ- Vĩnh Long và Mỹ Tho.

Cha Adrien Villard là cha giáo ĐCV. XBVL từ năm 1968 đến 1975, được Chúa gọi về ngày 24.07.2016 tại Roanne thuộc giáo phận Lyon, Pháp. Hưởng thọ 96 tuổi (1920-2016).

Suốt cuộc đời của Cha luôn chú tâm trong việc giáo dục các chủng sinh của Tu hội Xuân Bích. Trước năm 1975, Cha là Cha giáo ĐCV Xuân Bích Huế, Sài Gòn và đặc biệt là Vĩnh Long. Học trò của Cha ở khắp 3 giáo phận Vĩnh Long, Cần Thơ và Mỹ Tho. Sau năm 1975, Cha trở về Pháp làm công tác Thừa sai tại Châu Phi và hưu dưỡng tại Pháp cho đến lúc qua đời.

Hôm nay, thật cảm động khi các học trò của Cha là các Linh mục trong đó có người học trò lớn tuổi nhất là Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh (GP Vĩnh Long) và Cha FX. Đinh Trọng Tự (GP Cần Thơ), các anh em trong Tu hội Xuân Bích và các anh em có mối liên quan đến Cha Villard cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha để xin Chúa thứ tha mọi phần phạt ở đời nầy và sớm đưa linh hồn Cha về hưởng Nhan Thánh Ngài.

Sau Thánh lễ, tất cả mọi người dùng cơm trưa thân mật tại TTMV giáo phận Mỹ Tho. Trong bữa cơm, anh em cùng ôn lại và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về Cha.

Mong rằng mỗi năm, cứ đến ngày Giỗ của Cha, anh em Xuân Bích khắp nơi tựu vể đông đủ hơn.

ĐIỂM HẸN

HỘI NGỘ

THÁNH LỄ

CƠM THÂN MẬT

CHIA SẺ