Hoa Xuân Tao Đàn ngày 26 Tết [phần 2]

Khoảng 10 giờ trưa, ngồi uống nước nghỉ mệt ở một góc trong công viên, một nhóm 3 người đến chụp ảnh: 2 cô gái (có lẻ là người mẫu) và một bác phó nháy… Các cô nầy tạo dáng có vẻ chuyên nghiệp. Mọi việc xãy ra ngay sau lưng, sẳn máy trên tay, quay ngang lại và bấm không kịp nhắm lấy nét. Ngồi tại chỗ, chỉ duy nhất một góc máy. Không có quyền chọn lựa. Chụp ké mà, phải nhanh tay mới kịp… Bạn nào không thích xin bỏ qua phần nầy. Hihihi…