Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

Tuyến – Tạng – Khang – Trung – Ẩn.

Cha Đặng Tiến Dũng, Cha Nguyễn Văn Nhạn và các bạn cùng lớp 69.

Tham quan Phòng Truyền Thống.

Anh chị Hồ Quang Vinh (Texas) lớp 65.

Ảnh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chủng viện Gioan XXIII

CHIA SẺ CHỦ ĐỀ TRUYỀN GIÁO

Anh niên trưởng Hồ Bá Lịnh chào mừng các Cha và anh em ccs

Hát bài Hành khúc Gioan XXIII sáng tác của Cha Kim Long.

Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, nguyên là cha giáo và cha Giám luật.