Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

Anh Nguyễn Văn Xây lớp 64, em của cha Louis Nguyễn Trí Hướng.

Cha Đặng Tiến Dũng và Cha Nguyễn Văn Nhạn lớp 69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHIA SẺ