Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

GIẢI LAO

Nguyễn Phúc Tạng lớp 66 – Cha Kỳ Minh lớp 64.

Nhã 65 – Vinh 65 – Lịch 65 – Hưng 68.

Trần Chiến 69- Ên 68 – Thắng chùa 71- Cha Tôn 63.

Quang Trung 74 – Ngọc Ẩn 67 – Đức Khang 68 – Đỗ Hưng 68.

Các anh em lớp 73 – 74 và Đặng Văn Ấu lớp 67.

Trung 66 – Trúc 67 – Phước 69 – Sơn Hà 67 – Sinh 69.

Cha Tôn 63 – Phúc Cần 63 – Hùng 64 – Trúc 67.

Các “cựu nữ chủng sinh” Gioan 23: Chị Mai, bà xã Quang Vinh –
Hồng Loan, bà xã Zắc Dũng và Hương, bà xã Quốc Thông.

Tú 70 – Đạt 70 – Quốc Thông 68.

Nhã 65 – Tạng 66 – Cha Đâu 65 – Xây 64.

Bình hói 65 gặp lại bạn cùng lớp Hồ Quang Vinh sau thời gian trên 40 năm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHIA SẺ