Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

MỪNG SINH NHẬT 60

Đặng Văn Ấu mừng sinh nhật các anh em 60 tuổi.

Báo cáo quỹ hoạt động hàng năm.

THÁNH LỄ

Thánh lễ đồng tế cử hành tại nguyện đường TTMV giáo phận.

Kính bái Thánh Bổn mạng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHIA SẺ