Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

Bài giảng của Cha Phaolô Kỳ Minh

Ca đoàn “lâm thời” không có ca trưởng, giải tán sau lễ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHIA SẺ