Logo Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình

Căn cứ theo quy chuẩn logo và hướng dẫn sử dụng của HĐGM Việt Nam, chúng ta có thể có các dạng thể hiện như sau:

 

NguoiAnGiang

 

CHIA SẺ