RIP – Anh Giuse Vương Đăng Khoa

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

Gia đình Gioan XXIII đau buồn báo tin:

Anh GIUSE VƯƠNG ĐĂNG KHOA
(Ccs.70)

khoa

Vừa được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Hưởng thọ 60 tuổi.

Tẩn liệm vào lúc 09 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2017.

Linh cữu quàn tại 994/64 Đường Trần Phú,
Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Thánh lễ An Táng cử hành vào lúc 05 giờ ngày 23/3/2017
tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bảo Lộc.

khoa2Lớp 70 dự kỷ niệm 50 năm Thành lập Tiểu Chủng viện Gioan XXIII ngày 17.7.2015

Jac. Dũng

CHIA SẺ