RIP – Bà Maria Nguyễn Thị Trầm

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long báo tin:

Bà Maria Nguyễn Thị Trầm

84 tuổi

Thân mẫu của anh Matthêu Nguyễn Minh Trạng,
Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long K.1971, Cái Đôi, Trà Vinh.

Bà Maria được Chúa gọi về lúc 13 giờ ngày 20.11.2017
Lễ An Táng vào lúc 4 giờ ngày 22.11.2017
tại Nhà Thờ Phước Hảo, tỉnh Trà Vinh.

Xin các anh em góp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về nơi an nghỉ đời đời.

Tm. Ccs P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

CHIA SẺ