RIP | Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân | GP Vĩnh Long

RIP

TIN BUỒN

CHA PHÊRÔ BÙI THANH XUÂN

Cha sở Họ Hòa Lạc, Trà Vinh
Giáo Phận Vĩnh Long
vừa được Chúa gọi về trong chiều nay
(03.02.2018)

Báo tin nầy đến anh em gần xa,
xin anh em góp lời cầu nguyện
cho linh hồn Cha Phêrô.

Bé (Ba Châu)

Tiểu sử Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

Linh Mục PHÊRÔ BÙI THANH  XUÂN
Sinh ngày 10.01.1950, tại Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre.
Thuộc Họ Đạo Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long
Thân Phụ: Ông Bùi Văn Thu | Thân Mẫu: Bà Thái Thị Ngọc
Rửa Tội năm 1950 tại Đức Mỹ, Trà Vinh | Thêm Sức năm 1960, tại Cái Mơn
Vào Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long, từ năm 1961 – 1969
Vào Đại Chủng Viện Vĩnh Long, từ năm 1969 – 1975
Tác vụ Đọc Sách, ngày 29.04.1975
Tác vụ Giúp lễ, ngày 22.12.1975
Ứng viên Phó tế, ngày 24.01.1978
Chức Phó tế, ngày 23.05.1981
Chịu chức Linh mục, ngày 21.09.1990

Từ khi chịu chức LM đã phục vụ:
– Giúp Nhà hưu dưỡng : 1990 – 1992
– Phụ tá Họ Đạo Trà Vinh: 1992 – 1994
– Chánh Sở Họ Đạo Hòa Lạc: 1994 – 2018

Qua đời lúc 17 giờ 15 Thứ Bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại Họ Đạo Hòa Lạc, Trà Vinh.
Mai táng: Đất Thánh Tân Ngãi, Vĩnh Long.

Xem tiếp phần Nghi Thức sáng nay tại Nhà Thờ Hòa Lạc.

CHIA SẺ