RIP – Joankim Dương Quan Hưởn

Logo-CCSPMinh

TIN BUỒN

JOANKIM DƯƠNG QUAN HƯỞN

CCSVL K57 Bến Tre (lớp Cha Trạch)
Anh của Lịnh CCSVL K67

an_crown04-2a

Mất vào lúc 8g ngày 25.6.2016
Liệm 19g ngày 25.6
Lễ An Táng vào lúc 4g30 ngày thứ Hai 27.6
sau đó hoả thiêu lưu tro cốt tại Nhà Thờ Bến Tre.

Chúng tôi Cậy vì Danh Chúa nhân từ sớm rước
linh hồn Joankim lên chốn nghỉ ngơi muôn đời.

ĐD CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài