RIP – Ông Gioan Trịnh Văn Minh

R.I.P
AI TÍN

ÔNG GIOAN TRỊNH VĂN MINH

Thân phụ anh Michel Trịnh Minh Tân
Minh Tân Bonsai (P. Minh Vĩnh Long 67)

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 11 giờ, ngày 12.3.2018 tại Cái Mơn
Lễ An Táng vào lúc 7 giờ ngày Thứ Năm 15.3.2018
Tại Nhà Thờ Cái Mơn, Bến Tre.
Sau đó chôn cất tại đất nhà.

Thông báo đến anh em Ccs P. Minh Vĩnh Long giúp lời cầu nguyện.
Chúng tôi trông cậy vào lòng Chúa hay thương xót,
xin đưa linh hồn Ông Gioan qua khỏi gian nan, tới nước Thiên Đàng
đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó.

Đại diện anh em CCS Vĩnh Long tại Sài Gòn.
Kính báo

Nguyễn Hữu Luôn