RIP – Ông Phaolô Trương Văn Bình

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

ÔNG PHAOLÔ TRƯƠNG VĂN BÌNH

Thân phụ của anh Trương Văn Tích (P. Minh Lớp 70)

Thọ 90 tuổi

Mất 5 giờ 45 ngày 16.3.2017

Thánh lễ An Táng tại gia đình lúc 7 giờ, Thứ Bảy 18.3

Họ đạo Cái Kè, Huyện Măng Thít, Vĩnh Long.

Xin anh em góp lời cầu nguyện cho Ông Phaolô

Chân thành phân ưu cùng anh Tích và gia quyến.

Tm Cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

CHIA SẺ